Keittiöpyyhkeet

sulka-k.pyyhe-valk2-400sulka-k.pyyhe-valk-400sulka-k.pyyhe-pinkki2-400sulka-k.pyyhe-pinkki-400

sulka-k.pyyhe-harm2-400sulka-k.pyyhe-harm-400hv-k.pyyhe-valk-400hv-k.pyyhe1-valk-400

 

hv-k.pyyhe-roosa-400hv-k.pyyhe-roosa1-400hv-k.pyyhe-pellava2-400hv-k.pyyhe-pellava-400

 

hv-k.pyyhe-pellava-latte2-400hv-k.pyyhe-pellava-latte-400

 

puteli-k.pyyhe-valksin2-400puteli-k.pyyhe-valksin-400puteli-k.pyyhe-pellava-400puteli-k.pyyhe1-pellava-400

 

puteli-k.pyyhe-valk2-400 puteli-k.pyyhe-valk-400puteli-k.pyyhe-harm-400puteli-k.pyyhe-harm1-400